Bert Lambrechts

Bert is geboren op 10 augustus 1962 in Tongeren en is van opleiding gerechtsdeurwaarder. Samen met zijn vrouw heeft hij een mooie toekomst uitgebouwd voor zijn twee zonen in Hasselt. Met zijn bagage als zelfstandig ondernemer en zijn aangeboren interesse en engagement in de samenleving heeft hij zich de afgelopen 6 jaar ingezet voor Hasselt als gemeenteraadslid en voor Limburg als provincieraadslid.

Vier jaar geleden kreeg zijn carrière een plotse wending en kon hij aan de slag als persoonlijk assistent van de toenmalige minister van Defensie, Steven Vandeput. De ervaring die hij daar opdeed wil hij nu ten dienste stellen van Limburg.

Vanaf 3 december 2018 is hij gedeputeerde voor de provincie Limburg

Verder zal hij zich blijven inzetten voor de Hasselaren als gemeenteraadslid.

Medewerkers

Tim De Deckers

Raadgever Regiomarketing, Informatie en Communicatie, Onderwijs/Vorming, Veiligheid, PLOT, Internationale Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, (Niet-) confessionele levensbeschouwing

Hans Zegers

Woordvoerder en Raadgever Mobiliteit, Milieu en Natuur, Klimaat, Dierenwelzijn

Marc Duchateau

Chauffeur