Bevoegdheden (2018-2024):

 • Regiomarketing
 • Informatie en Communicatie
 • Mobiliteit
 • Onderwijs/Vorming
 • Veiligheid
 • PLOT
 • Internationale Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • (Niet-) confessionele Levensbeschouwing
 • Milieu en Natuur
 • Dierenwelzijn
 • Water
 • Bosgroepen

Onderwerpen