Vervoerregioraad buigt zich over ontwerp aangepast openbaar vervoernet

Door Bert Lambrechts op 23 september 2019, over deze onderwerpen: Limburg, Mobiliteit, Vervoerregioraad

Op 23 september kwam de vervoerregioraad voor een tweede keer samen. De vertegenwoordigers uit de 42 Limburgse gemeenten verkozen gedeputeerde Bert Lambrechts tot politieke voorzitter van de grootste vervoerregio van Vlaanderen. Bert Lambrechts zal in de dagdagelijkse werking Sven Lieten vervoegen aan het roer van de vervoerregio. Tegelijkertijd werd door De Lijn een toelichting gegeven bij een eerste ontwerp van aangepaste lijnvoering. Het begeleidend studieconcern STG schetste tot slot het verdere proces om uiteindelijk te komen tot een goedgekeurd vervoersplan voor de vervoerregio Limburg.

Op de vergadering bleek dat er reeds veel voorbereidende werk was verricht door de maatschap STG. Caroline Arien: “Onmiddellijk na onze aanstelling zijn we met veel enthousiasme in Limburg aan de slag gegaan. We vertrekken daarbij niet van een wit blad. We hebben reeds heel wat relevante beleidsdocumenten doorgenomen en trachten dit nu een vertaalslag te geven naar een visie voor de vervoerregioraad. Ook het feit dat we betrokken partij waren in 3 van de 4 proefregio’s in het kader van de basisbereikbaarheid (Antwerpen, Aalst en Mechelen) maakt dat we heel wat voorsprong kunnen nemen op andere regio’s.”

Ook Team MOW toont zich enthousiast over de gang van zaken. Sven Lieten, ambtelijk voorzitter van de vervoerregioraad : “De drive die het studiebureau ten toon spreid helpt ons om een positief verhaal voor Limburg te schrijven. Enkel in een nauw partnerschap tussen de gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid (MOW, AWV, De Lijn, DVW) kunnen we vooruit gang boeken in onze provincie. De opmaak van een vervoersplan is een belangrijke eerste stap in de opmaak van een breder mobiliteitsplan voor Limburg.”

Bert Lambrechts vult aan: “Vanuit mijn voorzitterschap zal ik er alles aan doen om de belangen van alle Limburgse gemeenten maximaal te verdedigen, binnen de vooropgestelde krijtlijnen uiteraard. Vandaag zetten we een belangrijke stap, maar het werk is nog lang niet ten einde. Wat zeker is, is dat we duidelijke keuzes zullen moeten maken. Duidelijk is dat het niet altijd eenvoudig zal zijn. We blijven daarom in open dialoog met elke betrokkene partner. De Limburgse gemeenten moeten alleszins de kans grijpen om het OV-net actief mee invulling te geven en om de bereikbaarheid van Limburg structureel te verbeteren. Het vervoersplan hopen we definitief neer te leggen tegen de zomer van 2020.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is