Vergunningsaanvraag bouw fietsbrug aan het sluizencomplex Hasselt ingediend.

Door Bert Lambrechts op 24 december 2018, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen, Limburg, Mobiliteit & verkeersveiligheid

De provincie Limburg heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om aan het sluizencomplex van Hasselt een fietsbrug te bouwen. Deze fietsbrug is een essentieel onderdeel van de fietssnelweg Albertkanaalroute.

De Albertkanaalroute is de fietssnelweg die Ham met Riemst verbindt over een afstand van 62 kilometer. Ter hoogte van het sluizencomplex in Hasselt steekt de fietssnelweg het Albertkanaal over. De huidige fietsinfrastructuur laat echter geen comfortabele en veilige oversteek toe. Daarom besliste het provinciebestuur om parallel met het sluizencomplex een fietsbrug te bouwen.

“Het belang van deze fietsbrug voor de fietssnelwegen in Limburg is enorm, ze ligt in het hart van het fietssnelwegennetwerk en op een druk befietste route. Veilig het kanaal oversteken is hier dan ook essentieel voor een kwalitatieve fietssnelweg” zegt gedeputeerde voor mobiliteit Bert Lambrechts.

De fietsbrug wordt gefinancierd door de provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De totale kostprijs wordt geraamd op € 4 500 000.

“Met deze nieuwe brug gaat de fietssnelweg vlot en veilig over de watersnelweg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We investeren in de opwaardering van het Albertkanaal als filevrije watersnelweg voor goederen én we investeren in de verbetering van de fietssnelwegen als filevrije alternatieven voor pendelaars en studenten. Vlaanderen trekt voluit de kaart van de fietssnelwegen. Zo willen we steeds meer Vlamingen verleiden om de auto te laten staan en met de fiets naar het werk of de school te rijden”.

“De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal het verkeer vlotter en veiliger maken voor fietsers. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de pomp- en waterkrachtcentrale, de zichtbaarheid op de sluiswerking en de aanleg van de nieuwe Trichterheideweg,” licht ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv toe.

De realisatie van de nieuwe fietsverbinding kadert daarnaast binnen het algemeen mobiliteitsbeleid van de stad Hasselt. Zo zal de stad dit fietsproject aangrijpen om de verkeersafwikkeling in de omgeving van de site te herdenken. Daarnaast wordt er extra ruimte gecreëerd voor aansluitende, veilige fietsinfrastructuur.
Het openbaar onderzoek gaat nu van start en zal 30 dagen lopen. Als alles naar wens verloopt en de nodige vergunningen kunnen worden afgeleverd voorziet men de start van de werken nog voor de zomer van 2019. Indien alles naar wens verloopt zal de brug eind 2020 klaar zijn.

“De provincie investeert de komende jaren fors in de aanleg van fietssnelwegen. Er werd een plan goedgekeurd met fietssnelwegtracé’s doorheen heel de provincie. De uitdaging bestaat er nu in al deze fietssnelwegen zo snel mogelijk te realiseren” besluit gedeputeerde Lambrechts.

Meer informatie over fietssnelwegen: www.fietssnelwegen.be

 

                                    

 

 

                                                          

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is