Opening multifunctionele oefenhal PLOT

Door Bert Lambrechts op 26 november 2019, over deze onderwerpen: Limburg, Onderwijs, PLOT

Als gedeputeerde van veiligheid ben ik zeer verheugd en trots op wat wij samen hebben kunnen verwezenlijken. Ik wil dan ook eerst en vooral mijn voorganger, meneer Ludwig Vandenhove, bedanken om de eerste fase van dit project uit te lijnen. 

Het provinciebestuur ontwikkelt Limburg duurzaam tot een aantrekkelijke, sterke en slimme regio waar het goed leven en werken is. Dit is maar mogelijk als Limburg ook een veilige regio is. Het provinciale veiligheidsonderwijs is bij uitstek een belangrijke dienstverlener en motor van verandering in het landschap van de openbare veiligheid.

Het PLOT levert een fundamentele bijdrage door het verhogen van de kwalitatieve slagkracht van de Limburgse partners in openbare veiligheid, door deze partners actief te ondersteunen, rekening houdend met hun behoeften.

Een kwaliteitsvolle opleidingsinfrastructuur is een belangrijke basisvoorwaarde voor een duurzame en prikkelende leeromgeving, een multifunctionele en multidisciplinaire oefenhal een noodzaak voor leren in de realiteit.

Als gedeputeerde van Milieu en Natuur vind ik het belangrijk dat we hier een duurzaam gebouw hebben kunnen zetten, met een beperkte ecologische voetafdruk.

Het dak heeft de juiste hellingsgraad om later te worden omgevormd tot één groot zonnepaneel voor eventuele toekomstige gebouwen op deze plaats. Het gebouw is verder zo ontworpen dat het kan dienst doen als waterleverancier voor eventuele andere gebouwen op deze site.

Het dak van het lager gelegen gedeelte is dan weer een groen dak. De groenaanleg van dit dak zal gebeuren in het voorjaar van 2020.

Gedreven door een architectenbureau dat sterk in circulair bouwen gelooft, gingen we echter verder dan deze bijna vanzelfsprekende duurzame maatregelen en kozen we waar budgettair mogelijk voor écht circulair bouwen.

Het gebouw is demonteerbaar gebouwd. Alle gebruikte materialen en bouwelementen van, dit gebouw kunnen in een verre toekomst, na de eventuele sloop een tweede leven gaan leiden zonder kwaliteitsverlies. Op die manier worden de steeds schaarsere grondstoffen niet verder uitgeput.

Dit geldt zelfs voor de verlichting die niet gekocht maar gehuurd is volgens het principe Light As A Service, en die na zekere tijd opnieuw geïntegreerd kan worden in een circulaire economie. Maar denken we ook bijvoorbeeld aan de betonnen vloerplaten op de parking die gerecupereerd werden van een andere parking en die bij de verdere ontwikkeling van dit terrein opnieuw een herbestemming kunnen krijgen.

Felicitaties aan alle betrokken partners die deze hal mee gerealiseerd hebben en veel succes en leergenot gewenst aan alle toekomstige deelnemers aan trainingen hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is