Opening Hondenlosloopbos Gerhagen - de Merode

Door Bert Lambrechts op 31 augustus 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Limburg

Ik was aanwezig op de opening van het hondenlosloopbos in Tessenderlo. Wandelen met de hond is goed voor het welzijn van zowel de hond als het baasje. Door de algemene aanlijnplicht is er een grote vraag naar hondenweides waar de honden los kunnen lopen. Ik ben dan ook zeer blij dat we dit mooie project vanuit de provincie Limburg mee helpen realiseren. Lees mijn volledige speech hieronder.

'Goedemorgen dames en heren,

Collega gedeputeerde,

Mijnheer de burgemeester, beste schepenen,

Beste dierenvrienden,

Beste vrienden van de Merode,

Wandelen met de hond in de natuur is goed voor het welzijn van zowel de hond en als het baasje. Het is bewezen dat het goed is voor het hart en gewrichten en dat stress wordt gereduceerd. Dat groen een groter deel kan uitmaken van de leefwereld van een hond wordt dan ook sterk aanbevolen voor zijn algemene welzijn.
Maar daar staat tegenover dat in bossen en natuurgebieden honden altijd aan de leiband horen. Deze algemene aanlijnplicht voor honden is belangrijk voor de veiligheid van de andere natuurliefhebbers EN om onze kostbare natuur, planten en dieren te beschermen.

Er is dan ook een grote nood en vraag naar gebieden waar honden met respect voor de natuur los kunnen en mogen lopen.

Ook in Limburg is het succes en de vraag naar hondenweiden groot. In de praktijk is er echter nog veel werk aan de winkel. Nog te weinig mensen weten hoe ze een hondenweide moeten gebruiken.  Dit was ook één van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Lize Vanhengel, bachelor Agro- en Biotechnologie Groenmanagement (PXL Hasselt).

Investeren in een mooie hondenweide zonder een duidelijk reglement schiet het doel voorbij. Dit leidt al te vaak tot onveilige situaties die de honden niet ten goede komen. Zo is niet de grootte van de weide de belangrijkste factor, maar hoe de weide georganiseerd is én hoe nauwgezet hondenbaasjes de regels volgen. Net daarom ondersteunt het provinciebestuur Limburg gemeenten met advies voor de aanleg én het gebruik van een hondenweide.

Bovendien hebben we via ons provinciaal domein Nieuwenhoven zelf ervaren dat de aanleg van een hondenlosloopzone de overlast van loslopende honden op het domein sterk vermindert.
Maar ook de hondenweide op het provinciaal domein Nieuwenhoven werd in het verleden geconfronteerd met mensen die niet wisten hoe ze een hondenweide moeten gebruiken.
Mede op basis van het onderzoek van Lize Vanhengel stelde de Limburgse provinciale dienst Dierenwelzijn hier duidelijke richtlijnen op voor de gebruikers en worden deze richtlijnen goed zichtbaar gecommuniceerd bij de ingang van de hondenweide.

Ik ben dan ook zeer blij dat we dit mooie project vanuit de provincie Limburg mee helpen realiseren.
Het hondenlosloopbos voldoet met zijn duidelijk en goed gefundeerd gebruiksreglement aan alle voorwaarden om uit te groeien tot een succesvol project.

Ik dank u.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is