Buiten is beter
Natuurlijke speelplaatsen winnen snel terrein en steeds meer Limburgse scholen ervaren de voordelen voor het welbevinden van leerlingen, het leren én de biodiversiteit. Onderzoek toont aan dat groene speelplaatsen zorgen voor meer beweging en een betere sociale ontwikkeling bij kinderen, maar ook voor minder conflicten. En hoe meer biodiversiteit op de speelplaats, hoe meer goede bacteriën die belangrijk zijn voor het immuunsysteem én voor de mentale gezondheid!
Adam Bienenstock, Canadese expert en ambassadeur van groene speelplaatsen, benadrukt het belang van natuurlijke en avontuurlijke speelplekken die alle zintuigen prikkelen. “Pas dan blijven ervaringen in je hoofd hangen. Bovendien is natuurlijk spel belangrijk voor kinderen om hun omgeving en de bijhorende risico’s zelf te leren inschatten.”, aldus Bienenstock.
Ria Lantmeeters, directrice van VBS Boxbergheide Genk, bevestigt: “De conflictbemiddeling op onze speelplaats is bijna tot nul herleid, terwijl dit vóór de vergroening voor iedere speeltijd nodig was. We zien gelukkige kinderen op de speelplaats!”
 

Petje af voor een goed Limburgs rapport
Bert Lambrechts, Limburgs gedeputeerde van Natuur en Onderwijs benadrukt het succes van de Limburgse aanpak: “Dat we in Limburg voortrekker zijn rond speelplaatsvergroening en op internationaal niveau werken, werd deze week bevestigd op onze conferentie ‘The natural way forward’. We toonden 170 deelnemers uit 22 verschillende landen onze aanpak en schoolvoorbeelden.”
Het provinciebestuur van Limburg investeert al jaren in schoolvergroening. Concreet sinds 2018 al 1.450.000 euro, met indrukwekkende resultaten als gevolg. Dankzij begeleiding en subsidies van het Provinciaal Natuurcentrum werden al 90 scholen geholpen met hun natuurlijke make-over. 55 scholen hebben hun vergroening afgerond. Zij plantten samen 8.300 bomen en struiken en wipten 12.200 m2 (méér dan 100.000) speelplaatstegels, met positieve effecten voor meer dan 13.600 leerlingen en 1.800 leerkrachten. 35 andere scholen zijn bezig met hun vergroeningsproces.
Ook Bienenstock is ervan overtuigd dat hij en vele anderen nog iets kunnen leren van Limburg. “Het is mooi om te zien hoe bij de projecten van het Provinciaal Natuurcentrum alle succesfactoren van
speelplaatsvergroening aan bod komen. Er is aandacht voor spel, gezondheid, welbevinden, klimaat, biodiversiteit, participatie én educatie.”
 

Nog meer inspiratie voor Limburgse scholen
Speciaal voor Limburgse scholen en gemeentebesturen is er ook een primeur: het inspiratieboek “Een groene speelplaats? Natuurlijk!”. Dit boek bundelt verschillende succesvolle vergroeningsinitiatieven van Limburgse scholen. Gedeputeerde Bert Lambrechts: “Dit boek is in de eerste plaats een grote dankjewel aan alle Limburgse scholen die de moed en de visie hebben om hun speelplaats te vergroenen! En uiteraard hopen we dat andere scholen de goesting krijgen om ook zelf aan de slag te gaan.“
Dit is nog maar het begin
De voordelen van groene schooldomeinen zijn zo groot dat het belangrijk is dat we deze lijn doortrekken en nog meer scholen begeleiden en ondersteunen richting een groene, gezonde speelplaats. Een doel waar ook minister Zuhal Demir achter staat. Vlaanderen volgt het Limburgse voorbeeld enthousiast en steunt de scholen met de subsidie “Natuur in je school”. Ook deze scholen kunnen rekenen op de begeleiding door MOS vanuit het Provinciaal Natuurcentrum.
Hopelijk willen in Limburg heel wat scholen de groene switch maken. Tegelijk is het belangrijk om te blijven leren van elkaar en samen te werken.

Over het Provinciaal Natuurcentrum
Het Provinciaal Natuurcentrum werkt aan een groene en duurzame wereld, te beginnen bij Limburg. Met ons educatief aanbod maken we jongeren warm voor natuur, klimaat en duurzaamheid. Onze MOS-werking helpt scholen om hun visie op duurzaamheid uit te dragen, op maat van de school. Scholen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, advies en subsidie om hun speelplaats natuurlijk in te richten. Op het terrein werken we aan een sterkere Limburgse biodiversiteit. We helpen lokale besturen, natuurorganisaties, leerkrachten en vrijwilliger op weg met informatie en advies. We organiseren o.a. workshops en infosessies over biodiversiteitsthema’s. Met de biodiversiteitssubsidies maken we veranderingen op het terrein mogelijk en ondersteunen we projecten die bijdragen aan een sterke Limburgse biodiversiteit. Het Provinciaal Natuurcentrum maakt deel uit van het provinciebestuur Limburg.
 

Meer informatie

Provinciaal Natuurcentrum

Internationale conferentie ‘The natural way forward: Green school grounds for everyone’

Contactdag Netwerk Educatie ‘Groeien in vergroening’
 

Onderwerpen