Op de voormalige terreinen van de steenkoolmijn in Zwartberg is de bouw van een nieuw opleidingscentrum voor de politie, brandweer en ambulanciers volop aan de gang. Naast een recent gebouwde oefenhal voor politie -en hulpdiensten, komt er een nieuwbouw, met o.a. extra leslokalen, kantoren en een restaurant. Bijzonder aan de werf:  het is de eerste in ons land die is uitgerust met een slimme gezichtsscanner.

“Het principe van deze scanner is in grote lijnen hetzelfde als bij paspoortcontroles op luchthavens. Het slimme apparaat kan bepaalde gezichtskenmerken vergelijken met een foto van het gelaat van een arbeider en checken of deze persoon bevoegd is om de werf te betreden, en er aan de slag te gaan. Het stelt ons in staat om niet alleen een stuk vlotter te werken, maar ook om de controles en de veiligheid voor iedereen op de werf te verscherpen. Voor de arbeiders is gezichtsherkenning bovendien heel gebruiksvriendelijk, snel, en gemakkelijk, want je hebt er geen gsm of app voor nodig. Kortom, het is een goede zaak voor alle partijen: arbeider, aannemer én bouwheer.” Thibaud Demot, CEO van Democo Group

Momenteel gaat het om een eerste proefopstelling van AEW Security, een zusterbedrijf van aannemer Democo. Arbeiders zijn niet verplicht om er al gebruik van te maken en kunnen zich ook op de klassieke manier aanbieden, maar velen zien er al het voordeel van in en vanochtend hebben de eerste arbeiders zich al vrijwillig digitaal geregistreerd. Hoe werkt het precies? Nadat alle werkdocumenten van de arbeider zijn geverifieerd door de interne dienst, krijgt die laatste een gepersonaliseerde badge. Vervolgens zal de arbeider de keuze krijgen om al dan niet gebruik te maken van de gezichtsherkenning. Indien hij hiermee instemt, zal de werfleider via een zelfontworpen app een foto van het gezicht van de arbeider nemen. Dat beeld en de biometrische kenmerken van het gezicht worden dan beveiligd opgeslagen in het computersysteem en gekoppeld aan de badgehouder. Tot slot kan de arbeider naar de ijzeren draaideur (tourniquet) gaan die toegang biedt tot de werf. Na het scannen van de badge, neemt een slimme camera dan het gezicht van de arbeider in beeld en voert het een vergelijking uit met de zogeheten ‘biometerische template’, oftewel de veilige digitale codering van het gezicht. Wanneer alles overeenstemt, krijgt de arbeider vervolgens toegang tot de werf. Via een beveiligde verbinding wordt de arbeider nog automatisch geregistreerd in het ‘Check In At Work’-portaal van Democo, dat deze registratie vervolgens doorstuurt naar de Checkinatwork-databank van de RSZ. Dat is een wettelijk verplicht registratieplatform van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat bijhoudt wie er dagelijks aan de slag is op een werf. 

Digitaal in- en uitchecken op bouwwerven 

Vlaams minister Jo Brouns heeft de scanner vanmiddag ook al getest en juicht de innovatie toe. “Het is logisch dat ook nieuwe technologieën en digitalisatie hun weg moeten vinden naar bouwwerven. Een dergelijke slimme camera zorgt er niet enkel voor dat onbevoegden geen toegang bekomen tot de werf, maar kan ook een belangrijk, extra wapen worden in de strijd tegen sociale fraude. Een nultolerantiebeleid op vlak van sociale fraude is voor mij immers essentieel. We voeren uiteraard de strijd op, onder meer via een uitbreiding van de inspectiediensten en een aanscherping van de regelgeving, maar toepassingen zoals deze kunnen ervoor zorgen dat we de mazen van het net nóg kleiner maken. Het is daarnaast ook belangrijk dat er een duidelijk juridisch kader is voor dergelijke nieuwe toepassingen, in het bijzonder met betrekking tot de verzameling en het gebruik van biometrische gegevens. Ik roep daarom mijn federale collega(’s) op om, samen met de sociale partners, hier snel werk van te maken.” Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie

Voor de opstelling in Genk heeft Democo alvast een risicoanalyse uitgevoerd en de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het systeem en de gegevens van arbeiders optimaal te beschermen. De aannemer heeft ook duidelijke (juridische) afspraken gemaakt met haar medewerkers en onderaannemers. 

Proefproject

Dat de nieuwe scanner net op de PLOT-werf in Genk wordt getest, is geen toeval, weten ook Limburgs gedeputeerde Veiligheid Bert Lambrechts en de directeur van PLOT Jacky Vastmans. “Het PLOT is de Limburgse provinciale veiligheidsschool. Het is onze missie om hier niet alleen de veiligheidsmensen van morgen op te leiden. Ook de mensen die zich al dagelijks inzetten op het terrein bieden we de mogelijkheid om er zich nog verder te specialiseren. Als bouwheer vinden we het niet meer dan logisch dat ook bij de bouw van onze nieuwe campus veiligheid de absolute prioriteit heeft. De introductie van een slimme veiligheidscheck op de werf maakt daar deel van uit en toont aan dat PLOT openstaat voor innovaties die het leven niet alleen gemakkelijker, maar ook veiliger maken voor iedereen.” Bert Lambrechts, gedeputeerde Veiligheid van de provincie Limburg en verantwoordelijk voor het PLOT en Jacky Vastmans, directeur van het PLOT

Volgens aannemer Democo gaat het om een eerste proefopstelling. Goed voor een investering van 14.000 euro.

“De bedoeling is om de opstelling in de komende weken nog verder te perfectioneren. Daarna maken we - samen met de sociale partners - een evaluatie en bekijken we of we dit systeem ook op onze andere werven in het land kunnen inzetten.” Thierry Van Osselaer, Directeur AEW Security. 

 

Onderwerpen