Contactdag Netwerk Educatie: Paraat voor het Klimaat!

Door Bert Lambrechts op 7 december 2019, over deze onderwerpen: Klimaat, Provinciaal Natuurcentrum

Het Provinciaal Natuurcentrum organiseerde een contactdag nav de klimaatveranderingen.

Mijn speech kan u hieronder lezen:

'Het klimaat is hot. Letterlijk, helaas.

Het was dan ook een logische keuze voor het Provinciaal Natuurcentrum om deze studiedag volledig te wijden aan het thema klimaat. Deze contactdag belicht niet alleen het thema klimaat, maar biedt jullie ook handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken. In de klas, tijdens een gidsbeurt of gewoon tijdens een babbel aan de toog met vrienden.

Jongeren en volwassenen krijgen vaak het verwijt te weinig kennis te hebben over het onderwerp. Deze studiedag biedt daar een antwoord op. Enerzijds doe je effectieve feitenkennis op. Anderzijds ontdek je hoe kennis, waarden en emoties een rol spelen in ons handelen. Want ook al weten we als maatschappij veel over de klimaatverandering, toch handelen we er niet altijd naar.

Laat deze dag voor jullie een eye-opener zijn. In de voormiddag brengen drie sterke sprekers een hoopvol verhaal. Steven Vromman kijkt naar de toekomst en laat op een komische manier zien hoe veerkracht ons kan helpen. Jef Staes stelt ons dan weer voor een paradox: waarom slaagt onze digitale en hoogtechnologische maatschappij er niet in om oplossingen voor de klimaatproblematiek te vinden? En voor Tine Hens is het duidelijk. Elk van ons kan het verschil maken. Zo lang je maar actie onderneemt.

In de namiddag nemen Stijn Meuris en Tine Hens je mee op een ontdekking tijdens hun klimaattalkshows. Misschien inspireren de voorbeelden uit Belgisch en Nederlands Limburg je wel voor een nieuw initiatief?

Mocht je na deze dag nog meer willen inzetten op klimaateducatie kan je altijd terecht bij het Provinciaal Natuurcentrum. De MOSsers begeleiden scholen individueel in klimaattrajecten, maar je kan evengoed een begeleid educatief programma rond het thema klimaat voor je klas boeken of een klimaatwandeling voor je vereniging.

Ik wens jullie allen een inspirerende dag toe!'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is