Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe, hogere spoorbrug met fietsbrug voor Kuringen

De Vlaamse Waterweg nv vervangt de twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen door één nieuwe boogbrug en een aanhangende fietsbrug. Het voorbije jaar zijn de nutsleidingen al …

Vergunningsaanvraag bouw fietsbrug aan het sluizencomplex Hasselt ingediend.

De provincie Limburg heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om aan het sluizencomplex van Hasselt een fietsbrug te bouwen. Deze fietsbrug is een essentieel onderdeel van de fietssnelweg …