Agentschap voor Natuur en Bos

Nieuws over dit onderwerp

Provincieraad - Everzwijnenproblematiek

De problemen waarmee we kampen rond de aanwezigheid van everzwijnen in onze provincie zijn zeer complex en ook emotioneel beladen omwille van de bezorgdheid om dierenwelzijn. Er bestaan ook geen …