Nieuwe, hogere spoorbrug met fietsbrug voor Kuringen

Door Bert Lambrechts op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen, Limburg, Mobiliteit

De Vlaamse Waterweg nv vervangt de twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen door één nieuwe boogbrug en een aanhangende fietsbrug. Het voorbije jaar zijn de nutsleidingen al aangepast aan de nieuwe toestand. Na het rooien van de beplanting en het inrichten van de werfzone, gaan vanaf midden april 2019 de werken effectief van start. De uitvoering van de werken volgt een fasering die werd uitgestippeld met het oog op een zo klein mogelijke impact op het comfort van de weggebruikers rond en door de werfzone. De werken duren ruim twee jaar en zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

"We investeren fors in de opwaardering van het Albertkanaal. De doorvaarthoogte van de huidige bruggen vormen een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal. Alle bruggen worden daarom stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter. Ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot," zegt Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv. "Zo maken we het Albertkanaal klaar voor grotere schepen en de binnenvaart aantrekkelijker voor meer bedrijven. Elke vracht die we naar de waterweg halen, halen we ook weg van onze overvolle wegen."

"Met het wegwerken van de knelpunten op het Albertkanaal bieden we de binnenscheepvaart meer en betere kansen. Intussen zijn 33 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 15 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen, vult ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv aan.

Nieuwe spoorbrug en fietsbrug

De huidige spoorbrug bestaat momenteel uit twee aparte bruggen naast elkaar. Op elke brug ligt vandaag één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede spoorbrug. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 9,10 meter. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter. Kostprijs van het project is ruim 23 miljoen euro (excl. btw) De Vlaamse Waterweg investeert 12,8 miljoen euro in de verhoging van deze spoorbrug, de provincie voorziet 1,14 miljoen, Infrabel investeert +/- 700.000 euro en de Europese Unie neemt 8,6 miljoen euro van de kosten voor Europese rekening.

Door de verhoging van de spoorbrug moeten ook de brugkokers over de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai worden vervangen. Deze worden ruimer en voorzien van één grote doorgang voor alle verkeer, waar er momenteel een gecompartimenteerde doorgang is. Hierdoor ontstaat er een beter overzicht van de verkeerssituatie en komt er meer ruimte voor zwakke weggebruikers.

Aan de nieuwe spoorbrug komt ook een aanhangende fietsbrug met een brede fietsverbinding. Deze fietsbrug wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.

"De verhoging van de spoorwegbrug biedt een unieke opportuniteit om de fietsverbinding over het Albertkanaal te realiseren aan een relatief beperkte kost. De fietsverbinding kan namelijk geïntegreerd worden in de spoorbrug, er moet geen aparte fietsbrug worden aangelegd. De realisatie van de fietsbrug aan de spoorbrug is een belangrijke missing link om een vlotte, comfortabele fietsverbinding te maken tussen Hasselt en Noord-Limburg. De werken aan deze fietsbrug zijn een sleutelproject om de fietssnelweg F74 tussen Hasselt en Zonhoven te kunnen realiseren. Daarnaast werkt de provincie ook de plannen uit voor het verder verloop van de F74 parallel aan spoorlijn 15 op grondgebied Hasselt en Zonhoven," zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde voor mobiliteit provincie Limburg.

"We investeren in twee snelwegen naast elkaar: het Albertkanaal wordt meer dan ooit een watersnelweg en de F74 wordt meer dan ooit een fietssnelweg. Zo geven we twee keer een alternatief aan het traditionele transport. Het vrachtvervoer kan makkelijker via het water en de pendelaars kunnen makkelijker langs het water. We investeren meer dan ooit in de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Aanpak van de werken

Sinds 1 april 2019 rijden de treinen tussen Hasselt en Kiewit over één spoor. In een eerste fase zal de oostelijke kanaalbrug worden afgebroken. Ook de Rechterstraat wordt onderbroken en aangepast aan haar nieuw tracé. De nieuwe brug wordt ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op rechteroever, net opwaarts de brug. Het invaren van de nieuwe boogbrug is voorzien in het voorjaar van 2020. Vanaf september 2020 zal het treinverkeer dan over het eerste vernieuwde spoor rijden. Hierna kan in een tweede fase de westelijke brug worden afgebroken. Vanaf april 2021 kunnen de treinen opnieuw over de twee vernieuwde sporen passeren.

Infrabel vernieuwt spoorinfrastructuur en vervangt overweg

Door het hoogteverschil - de nieuwe brug zal 2 meter hoger zijn dan de oude bruggen - moet ook de spoorinfrastructuur over een afstand van ongeveer 6 km worden aangepast aan de nieuwe toestand. Daarom voorziet Infrabel in de vernieuwing van 6 km aan spoor, bovenleiding en seininrichting.

Ook de overweg in de Vilstraat wordt vervangen. Omdat het verhoogde spoor 1 meter hoger zal liggen dan nu is een overweg technisch niet meer mogelijk op die locatie. Bovendien past dit project ook in de strategie van Infrabel om de veiligheid op het Belgische spoorwegnet permanent en stapsgewijs verder te verhogen. De overweg op de spoorlijn tussen Hasselt en Mol (lijn 15) wordt definitief afgesloten in het voorjaar van 2020 en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze tunnel zal klaar zijn in het najaar van 2020.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is