Eerste kolomzetting van de nieuwe, multifunctionele oefenhal van het PLOT

Door Bert Lambrechts op 9 januari 2019, over deze onderwerpen: PLOT, Veiligheid

Gisteren werd de eerste kolom gezet voor de nieuwe, multifunctionele oefenhal van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Investeren in openbare veiligheid is ook investeren in kwalitatieve dienstverlening voor onze burgers. Lees hieronder mijn volledige speech.

"Zoals u wellicht weet telt Limburg ongeveer 2 325 politiemensen, 1 350 brandweerlieden en 650 ambulanciers. Jaarlijks leidt het PLOT in deze drie disciplines 300 nieuwe professionals op voor hun eerste stappen in het beroep. Daarnaast komen de 4 325 Limburgse veiligheidsprofessionals meermaals per jaar naar het PLOT voor het onderhouden of uitbreiden van hun bekwaamheid via opleiding en training.

Elk van deze veiligheidsdisciplines kent eigen evoluties. Hoe dan ook brengen maatschappelijke evoluties nieuwe veiligheidspercepties, -behoeften en -verwachtingen met zich mee. Er worden voortdurend hogere eisen gesteld aan het optreden, de bekwaamheid en de middelen van onze veiligheids- en hulpverleningsdiensten. Levenslang leren en een toekomstbestendige benadering van openbare veiligheid zijn dan ook essentieel en dienen te gebeuren met aandacht voor kansen en bedreigingen als gevolg van technologische innovaties. Het provinciale veiligheidsonderwijs is betrokken partij en bij uitstek een belangrijke dienstverlener en motor van verandering in het landschap van de openbare veiligheid.

Het provinciebestuur ontwikkelt Limburg duurzaam tot een aantrekkelijke, sterke en slimme regio waar het goed leven en werken is. Dit is maar mogelijk als Limburg ook een veilige regio is.Een aantrekkelijke regio is ook een veilige regio. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom veiligheid me zo nauw aan het hart ligt.
En uitgerekend aan deze veilige Limburgse regio levert het PLOT Het PLOT levert een fundamentele bijdrage. aan een veilig Limburg, waar het goed leven en werken is. We PLOT doent dit door het verhogen van de kwalitatieve slagkracht van de Limburgse partners in openbare veiligheid, door deze partners actief . We benaderen hen actief, ondersteunend, vooruitstrevend en vanuit een hoogstaande opleidingscontext te benaderen, rekening houdend met hun behoeften en met oog voor innovatie.

Het PLOT ontving bij een onafhankelijke doorlichting dan ook niet voor niets een lovend rapport in verband met de kwaliteit van haar onderwijs, die in het Belgische veiligheidsonderwijs zeer hoog aangeschreven staat. Maar het dient ook gezegd dat het gebrek aan infrastructuur in hetzelfde rapport als een verbeterpunt aangehaald werd.

Zeker na mijn recente rondleiding in het PLOT begrijp ik meer dan ooit de vraag van de directie van het PLOT om hier iets aan te doen, en onderschrijf ten volle de beslissing van de vorige deputatie tot de bouw van deze multifunctionele oefenhal waar straks de 3 veiligheidsdisciplines hun praktische trainingen organiseren.

Ik ben bereid te bekijken op welke wijze ook andere prangende infrastructurele vraagstukken kunnen aangepakt worden. Want weWe willen de Limburgse partners in openbare veiligheid binnen hun eigen regio alle faciliteiten aanbieden en Limburg ook op infrastructureel vlak opnieuw op de kaart zetten in het opleidingslandschap van de openbare veiligheid.

Een kwaliteitsvolle opleidingsinfrastructuur is namelijk een belangrijke basisvoorwaarde voor een Door een maximale ontsluiting van de werkveldexpertise, door samen te werken met zorgvuldig gekozen partners en door specialisatie in diverse domeinen, creëren we een belangrijke toegevoegde waarde.

Vandaag bouwen we verder aan een duurzame en prikkelende leer- en werkomgeving, die uitnodigt tot persoonlijke ontplooiing op basis van individuele ontwikkelingsstijlen en die een referentie is voor het veiligheidsonderwijs van de toekomst, dat zich zowel inhoudelijk als geografisch dicht bij de korpsen situeert..

Als gedeputeerde met onder meer veiligheid en het PLOT onder mijn bevoegdheid, sta ik hier vandaag dan ook als een tevreden man die gelooft in de toekomst van het Limburgse veiligheidsonderwijs en in de toekomst van het PLOT.

De eerste kolom van de multifunctionele oefenhal van PLOT wordt gezet. De 3 veiligheidsdisciplines kunnen hier hun trainingen organiseren.
We willen de Limburgse partners in openbare veiligheid binnen hun eigen regio alle faciliteiten aanbieden en Limburg op infrastructureel vlak opnieuw op de kaart zetten in het opleidingslandschap van de openbare veiligheid.

Als gedeputeerde van Milieu en Natuur ben ik bovendien tevreden dat in dit bouwproject geijverd wordt werd voor een beperkte ecologische voetafdruk. Hoewel circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat, willen we als provincie Limburg het goede voorbeeld geven en hebben we - waar budgettair mogelijk - principes van circulair bouwen gehanteerd.

Ik wens alle betrokken partners alle succes toe bij de bouw van deze hal, die het sluitstuk is van maandenlange voorbereiding, zodat we in september hier opnieuw mogen staan om deze oefenhal in gebruik te nemen."

En hieronder volgt het persbericht:

Op dinsdag 8 januari werd aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg (Genk) de eerste kolom gezet van de multifunctionele oefenhal van PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Deze nieuwe oefenhal, die duurzaam gebouwd wordt, zal dienen voor de verschillende vormen van veiligheidsopleiding en -training die aan het PLOT gegeven worden (vnl. opleidingen politie, brandweer en ambulanciers).

Limburg telt in totaal ongeveer 4 325 politiemensen, brandweerlui en ambulanciers. Deze worden zo goed als allemaal opgeleid en bijgeschoold in het PLOT, de Limburgse provinciale veiligheidsschool te Genk.

“De openbare veiligheid is voortdurend in ontwikkeling. Maatschappelijke en technologische evoluties brengen niet alleen nieuwe behoeften en verwachtingen met zich mee op het vlak van veiligheid, ze stellen ook voortdurend hogere eisen aan het optreden, de bekwaamheid en de middelen van onze veiligheids- en hulpverleningsdiensten”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Bert Lambrechts. “Om het werkveld goed te kunnen blijven faciliteren is er is er in de provincie Limburg nood aan een aangepaste praktijkgerichte oefenomgeving die realiteitsgerichte oefeningen toelaat.”

“Voor de verdere uitbouw van het PLOT kocht de provincie Limburg een 10 hectaren groot terrein langs de Zwartegoudlaan, op de vroegere mijnsite van Zwartberg en vlakbij de huidige brandweerschool van het PLOT. Dit terrein biedt heel wat mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van het PLOT. Dit is erg belangrijk voor de professionele opleiding van onze Limburgse politie- en brandweerdiensten”, zegt gouverneur Herman Reynders.

In juni 2017 werd a-tract architecture uit Hasselt aangesteld voor het ontwerp van een multifunctionele oefenhal en einde 2018 bouwbedrijf Mathieu Gijbels als aannemer.
“Het gebouw sluit esthetisch mooi aan bij het mijnverleden van de site en combineert functionaliteit met duurzaam bouwen en een mooie omgeving. Bovendien hebben we in onze opdrachtgever een partner gevonden in ons onderzoek en onze ambitie om circulair te  bouwen”, aldus Kris Blykers  van a-tract.

“De provincie Limburg vindt  de beperkte ecologische voetafdruk van dit project  belangrijk. Hoewel circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat, willen we als provincie het goede voorbeeld geven en hebben we waar budgettair mogelijk, principes van circulair bouwen gehanteerd”, aldus gedeputeerde Bert Lambrechts.

Dave Beuten, algemeen directeur Nv Mathieu Gijbels. “Voor ons is dit project een ideale kans om te tonen dat we helemaal klaar zijn,  om,  voor zover mogelijk,  circulair te bouwen. Wanneer wij in staal bouwen is dat staal steeds demontabel en volledig te recycleren. Dat we in onze eigen provincie dit voorbeeldgebouw mogen bouwen maakt ons erg trots en geeft ons kansen om deze kennis ook in andere projecten te kunnen tonen.”

Het gaat om een investering van iets meer dan 1,6 miljoen euro die de provincie Limburg volledig financiert.

“We zijn uitermate tevreden dat de werken van start gegaan zijn. Alle lesgevers kijken uit naar de nieuwe mogelijkheden die deze oefenhal biedt voor hun trainingen.

Deze realisatie is dan ook een belangrijke eerste stap in de verdere uitbouw van de infrastructuur van het PLOT, waar we samen met het werkveld werken aan een veilig Limburg”, zegt Jacky Vastmans, directeur van het PLOT.

De bouw zal zeer snel gerealiseerd worden:  al in september 2019 zijn de eerste opleidingen van de Limburgse provinciale veiligheidsschool op deze locatie voorzien. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is